SEKRETARIÁT - VÝDEJ POVOLENEK

Prodej povolenek na rok 2023 bude z technických důvodů zahájen v sobotu 7.1.2023.


Prodej povolenek na rok 2023 bude v naší organizaci ukončen v sobotu 29.4.2023. Po tomto termínu je možné zakoupit povolenku pouze v sídle Uzemního svazu města Prahy.

Další informace najdete na: www.rybaripraha.cz/


Úřední hodiny sekretariátu

prosinec - březen       každou sobotu od 8 do 12h
duben a květen          každé úterý od 17 do 19hCena za neodpracované brigády: 500,-Kč (na návrh ČRS - nejnižší možná sazba)


Platby za povolenky, členské příspěvky a brigády je možné provádět:

- Složenkou

- Bankovním převodem na číslo účtu 245018399/0800, Variabilní symbol - datum a rok

narození bez mezer a teček

- Platební kartou na místě (je účtován poplatek ve výši 2% z celkové částky)

PLATBY V HOTOVOSTI NEPŘIJÍMÁME

Při výdeji povolenky je nutné mít s sebou potvrzení o odevzdání výkazu úlovků, platný

rybářský lístek , členskou legitimaci s vylepenou známkou na r. 2023 a splněné členské

povinnosti v roce 2022.

Výdej povolenek do 30.4. je v úředních hodinách sekretariátu.

Odpracování brigád našich členů v naší MO není možné z důvodu prodeje Cukrovarského i Zámeckého rybníka.

Bližší informace naleznete na www.rybaripraha.cz