SEKRETARIÁT - VÝDEJ POVOLENEK

Prodej povolenek na rok 2024 bude zahájen v sobotu 02.12.2023 dle úředních hodin sekretariátu.


Úřední hodiny sekretariátu

prosinec - březen každou sobotu od 8 do 12h

duben a květen každé úterý od 17 do 19h

kontakt: p. Kubeš +420 776 894 072


více informací zde: https://www.rybaripraha.cz/povolenky/ (na stránce úplně dole)Cena za neodpracované brigády: 500,-Kč (na návrh ČRS - nejnižší možná sazba)

Povinnost plnění brigád se nevztahuje na ženy, mládež do 18-ti let, ZTP, ZTP/P a seniory v důchodovém věku.


Platby za povolenky, členské příspěvky a brigády je možné provádět:

- Poštovní poukázkou A

- Bankovním převodem na číslo účtu 245018399/0800, Variabilní symbol - datum a rok

narození bez mezer a teček

- Platební kartou na místě (je účtován poplatek ve výši 2% z celkové částky)

PLATBY V HOTOVOSTI NEPŘIJÍMÁME

Při výdeji povolenky je nutné mít s sebou potvrzení o odevzdání výkazu úlovků, platný

rybářský lístek , členskou legitimaci s vylepenou známkou na rok 2024 a splněné členské

povinnosti v roce 2023.

Výdej povolenek do 30.4.2024 je v úředních hodinách sekretariátu.

Odpracování brigád našich členů v naší MO není možné z důvodu prodeje Cukrovarského i Zámeckého rybníka.

Bližší informace naleznete na www.rybaripraha.cz